• شماره تماس: 09127052008
  • ایمیل ما: contact@ucadz.ir

ایده و پذیرش

بعد از تماس شما  نفر مربوطه به ان بخش  صنعت با شناخت نسبی از محصول شما قرار ملاقات گذاشته و محصول شما را ارزیابی دقیق کرده و پیشنهاد ضعف و قدرت پروژه را با شما در میان میگذارد