• شماره تماس: 09127052008
  • ایمیل ما: contact@ucadz.ir

اموزش پرسنل

یوکدزبابت اموزش تمام بخش های صنعت و پر کردن فضای خالی بین صنعت و دانشگاه احساس مسئولیت کرده و در پایان پروژه های مربوط به خود به اموزش تمام مراحل ساخت و کنترل و مستند یه پرسنل مشخص شده شما پرداخته به امید روزی که به انچه لایق ان هستیم برسیم