مستند سازی فنی

نوع مستند سازی صنعتی یوکَدز به صورتی است که با اشنایی کامل به صنعت و فرایند های تولید که دارد توانسته هزینه تولید را هم از لحاظ زمان تولید و هم از لحاظ احتیاج مجموعه به نفرات تخصصی دائم را تا حد بسیار زیادی کم کند.این اطلاعات تا حدی است که بتوان از نیروهای کاملا مبتدی کارهای کاملا حرفه ای تحویل گرفت .این مستندات در چند تیپ مستندات تولیدی و مستندات فنی.نصب و نگهداری.فروش و تولید محتوا  به مشتری ارائه میشود.نمونه چند از این مستندات خاص برای نمایش گذاشته شده است.

مستندسازی در تولید چیست؟
بسته مستندات ساخت شامل صورتحساب مواد شما (BOM)، نقشه‌های جزئی اجزا، برنامه‌های کنترل کیفیت، روتر روش‌های ساخت، دستورالعمل‌های کار، روش‌های تست پذیرش کارخانه، و مشخصات بسته‌بندی است. بسته به نوع محصول شما، این می تواند موارد بیشتری را نیز شامل شود.

مستندات فنی و مشخصات: طراحان صنعتی نقشه های فنی دقیق، مشخصات و مستندات را ایجاد می کنند که به عنوان دستورالعمل برای ساخت و تولید عمل می کند. این اسناد دستورالعمل های دقیقی را در مورد ابعاد، مواد، پرداخت ها و روش های مونتاژ به تولیدکنندگان ارائه می دهد

مجموعه یوکَدز سالهاست که خودش را تحت اموزش قرار داده تا بتواند استاندارد را بشناسد و بتواند از ان استفاده بهینه کند بدون انکه روند تولید را دچار اختلال کارهای اضافی کرده و زمان را از دست بدهد..تمام این تخصص را حاصل تجربه علمی  همراه با عملی خود به دست اورده و سالهاست که این تجربه را به صورت فردی و سازمانی انتقال و اموزش افراد را در هر سطحی انجام میدهد