قوانین و مقررات

در ایالات متحده، مهندسی معکوس به طور کلی به عنوان یک روش قانونی برای یادگیری

در مورد یک محصول در نظر گرفته می شود، تا زمانی که اصل آن به طور قانونی تولید شده باشد

و هیچ قرارداد قراردادی دیگری نقض نشده باشد. اهداف تجاری ایالات متحده اجازه دادن

به مهندسی معکوس در صورت بهبود محصول یا ایجاد قابلیت همکاری با سایر محصولاتی است که قبلاً ناسازگار بودند

مهندسی معکوس یک محصول ثبت شده عموماً تحت قانون دفاع از اسرار تجاری قانونی است،

اما شرایطی وجود دارد که قانونی بودن آن کوتاه است. صاحبان پتنت از هر کسی که از اختراعات آنها کپی می کند سوء استفاده می کنند.

قوانین مختلف مربوط به مهندسی معکوس شامل موارد زیر است:
قانون ثبت اختراع؛
قانون کپی رایت و استفاده منصفانه؛
قانون اسرار تجاری؛

هنگامی که یک چالش مهندسی معکوس به دادگاه مطرح می شود، مالک اصلی شی،

سیستم یا مالکیت معنوی باید ثابت کند که آن شی را ایجاد کرده است یا مالک حق امتیاز یا حق چاپ است.

شخص یا سازمانی که مهندسی معکوس را انجام می دهد باید ثابت کند که اطلاعات را از راه های قانونی به دست آورده است.

به عنوان مثال

یکی از راه‌های مهندسی معکوس و توسعه یک محصول نرم‌افزاری جدید برای جلوگیری از نقض حق چاپ یا حق چاپ،

استفاده از اتاق تمیز یا تکنیک دیوار اخلاقی است، که در آن دو گروه مجزا از برنامه‌نویسان روی پروژه کار می‌کنند و

اطمینان حاصل می‌کنند که نسخه اصلی مستقیماً کپی نمی‌شود.
مهندسی معکوس حوزه پیچیده ای از اخلاق و قانون است. گسترش فناوری اطلاعات در بسیاری از بخش‌های زندگی روزمره، آن را پیچیده‌تر کرده است.

.