درباره ما

یوکَدز

نزدیک به ۲۰ سال فعالیت صنعتی


مجموعه یوکدز در سال ۱۳۹۹ ثبت شد. بعد از حدود ۲۰ سال تجربه در مهندسی معکوس و شناخت ضعف ها و قوت های صنعت تولید. ما امدیم تا بتوانیم از تخصص مهندسین دفاع کنیم ،به تلاش صنعتگر احترام گذاشته و حامی هزینه مصرف کننده باشیم.ما ۲۰ سال همکار شما بودیم و هستیم و در کنار شما خواهیم ماند. ما طی چند سال فعالیت صنعتی در اغلب صنایع ، با دور هم جمع کردن مهندسین خبره در حوضه های مختلف و شناخت افراد با خدمات صنعتی متنوع در شرق و غرب  توانستیم هزینه تولید را کاهش قابل توجهی دهیم و ایمان بیاوریم به خودمان و به همکارانمان. و حال پا را فراتر گذاشته و به دنبال بازار جهانی هستیم ما به کمک شما احتیاج داریم.مجموعه یوکدز شامل ۱۷ نیروی متخصص اصلی و بیش از ۱۰۰۰ نیروی متخصص به صورت دور کاری میباشد

 

قالب ساز

نزدیک به ۲۰ سال تجربه مهندسی معکوس و مدیریت مهندسی به ما درس های زیادی از تولید بهینه اموخته است..

کارشناس صنایع

نزدیک به ۲۰ سال تجربه مهندسی معکوس و مدیریت مهندسی به ما درس های زیادی از تولید بهینه اموخته است..

مستند ساز صنعتی

نزدیک به ۲۰ سال تجربه مهندسی معکوس و مدیریت مهندسی به ما درس های زیادی از تولید بهینه اموخته است..

ماشین ساز

نزدیک به ۲۰ سال تجربه مهندسی معکوس و مدیریت مهندسی به ما درس های زیادی از تولید بهینه اموخته است..

مشتریان ما چی میگن ؟