آموزش فنی

یوکَدز

مجموعه یوکَدز سالهاست که خودش را تحت اموزش قرار داده تا بتواند استاندارد را بشناسد و بتواند از ان استفاده بهینه کند بدون انکه روند تولید را دچار اختلال کارهای اضافی کرده و زمان را از دست بدهد..تمام این تخصص را حاصل تجربه علمی  همراه با عملی خود به دست اورده و سالهاست که این تجربه را به صورت فردی و سازمانی انتقال و اموزش افراد را در هر سطحی انجام میدهد

آموزش تاثیر مستقیمی بر بهره وری و عملکرد سازمان شما دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، آموزش به کارکنان درک بهتری از مسئولیت‌ها و دانش و مهارت‌هایی که برای انجام آن کار نیاز دارند، می‌دهد. این باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می شود که می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد آنها بگذارد

بسیاری از کسب و کارها در آموزش کارکنان سرمایه گذاری می کنند زیرا می تواند انگیزه کارکنان را افزایش دهد، بهره وری و کیفیت کار را بهبود بخشد. کارکنانی که آموزش دیده اند، به احتمال زیاد تعهد طولانی مدت به کارفرمای خود دارند و همچنین در محل کارشان عملکرد بهتری دارند.

هدف از آموزش فنی چیست؟
هدف از آموزش و توسعه چیست؟
از دیدگاه هر کارمند، سه هدف اصلی آموزش وجود دارد: ارتقای سطح آگاهی فرد. افزایش مهارت یک فرد در یک یا چند زمینه تخصصی. انگیزه فرد را برای انجام خوب کار خود افزایش دهید