آموزش فنی

مجموعه یوکَدز سالهاست که خودش را تحت اموزش قرار داده تا بتواند استاندارد را بشناسد و بتواند از ان استفاده بهینه کند بدون انکه روند تولید را دچار اختلال کارهای اضافی کرده و زمان را از دست بدهد..تمام این تخصص را حاصل تجربه علمی  همراه با عملی خود به دست اورده و سالهاست که این تجربه را به صورت فردی و سازمانی انتقال و اموزش افراد را در هر سطحی انجام میدهد.از جمله این فعالیت ها میتوان به مجله یوکَدز اشاره کرد که سالهاست به صورت مجازی در بین اهالی صنعت در شماره های متعدد دست به دست میشود و باعث افتخار ما است.

آموزش تاثیر مستقیمی بر بهره وری و عملکرد سازمان شما دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، آموزش به کارکنان درک بهتری از مسئولیت‌ها و دانش و مهارت‌هایی که برای انجام آن کار نیاز دارند، می‌دهد. این باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می شود که می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد آنها بگذارد

بسیاری از کسب و کارها در آموزش کارکنان سرمایه گذاری می کنند زیرا می تواند انگیزه کارکنان را افزایش دهد، بهره وری و کیفیت کار را بهبود بخشد. کارکنانی که آموزش دیده اند، به احتمال زیاد تعهد طولانی مدت به کارفرمای خود دارند و همچنین در محل کارشان عملکرد بهتری دارند.

هدف از آموزش فنی چیست؟
هدف از آموزش و توسعه چیست؟
از دیدگاه هر کارمند، سه هدف اصلی آموزش وجود دارد: ارتقای سطح آگاهی فرد. افزایش مهارت یک فرد در یک یا چند زمینه تخصصی. انگیزه فرد را برای انجام خوب کار خود افزایش دهید