تحقیق

21
مرداد

تحلیل و پذیرش

برای مجموعه یوکَدز از لحاظ اخلاقی این مورد در اولویت است که محصول باید شامل ۱-ساخت با هزینه کمتر ۲-فروش با قیمت برابر با رقبا ۳-کیفیت در بهترین حالت...

ادامه مطلب
21
مرداد

اموزش فرایند ساخت

ساخت اگر همراه با اموزش درست و شناخت استاندارد مناسب محصول باشد در نمونه سازی هم برای شما سود اوری زیادی دارد.و این تخصص ماست

ادامه مطلب