فرآیندها

Manages Process

21
مرداد

تحلیل و پذیرش

برای مجموعه یوکَدز از لحاظ اخلاقی این مورد در اولویت است که محصول باید شامل ۱-ساخت با هزینه کمتر ۲-فروش با قیمت برابر با رقبا ۳-کیفیت در بهترین حالت...

ادامه مطلب
21
مرداد

مهندسی معکوس و طراحی

طراحی سود ده است از لحاظ فرمت نرم افزاری که در ان تمام اصول استاندارد استفاده شده باشد.در مقاله های یوکدز با این تفاوت ها بیشتر اشنا شوید

ادامه مطلب
21
مرداد

اموزش فرایند ساخت

ساخت اگر همراه با اموزش درست و شناخت استاندارد مناسب محصول باشد در نمونه سازی هم برای شما سود اوری زیادی دارد.و این تخصص ماست

ادامه مطلب