مهندسی معکوس و طراحی

 

طراحی

اصول ما در طراحی بر این مبنا است که مدل طوری طراحی شود که تغیرات انجام دادن در ان به سرعت انجام شود. به صورت ساده تر به معنی این است که همینطور که میدانیم  تمام منفعت تولید به وسیله مدل های سه بعدی در این است که بتوان با کمترین زمانی ان را بوسیله مبتدی ترین اپرا تور تغییر داد و از اینکه در قسمتهای دیگر مشکلی به وجود نیاید مطمئن بود .

مدل سه بعدی باید بتواند در تمام نرم افزار ها ی مهندسی با کوچکترین خطایی مشاهده شود  و بتوان روی ان تغییرات انجام داد. مدلی که تمام اصول استاندارد را در تمامی مراحل  دو بعدی و سه بعدی رعایت کرده باشد میتواند در کار ها و نرم افزار های گرافیک و تبلیغاتی با کمترین زمانی استفاده شود. و همه ای اینها در مدل شما در تبلیغات دیده میشود و دیگر نیازی به دیدن محصول شما از نزدیک نیست و این در تمام بازارهای جهانی اهمیت خود را ثابت کرده است.

نمونه کارهای ما در سایت ما و مشتریان ما موجود است