03
اردیبهشت

بابک عالی خانی

واقعا ازمجموعه یوکدز ممنونم . علاوه بر اینکه تمام سوالات منو به صورت تلفنی جواب دادند . در راه اندازی دستگاه منو کامل راهنمایی کردن. در همکاری با این مجموعه شک نکنید.