تحلیل

21
مرداد

تحلیل و پذیرش

برای مجموعه یوکَدز از لحاظ اخلاقی این مورد در اولویت است که محصول باید شامل ۱-ساخت با هزینه کمتر ۲-فروش با قیمت برابر با رقبا ۳-کیفیت در بهترین حالت...

ادامه مطلب
21
مرداد

مهندسی معکوس و طراحی

طراحی سود ده است از لحاظ فرمت نرم افزاری که در ان تمام اصول استاندارد استفاده شده باشد.در مقاله های یوکدز با این تفاوت ها بیشتر اشنا شوید

ادامه مطلب